Privacy Policy

Tôi là ai?

Minh Gà chọi là một người đam mê gà chọi. Và tôi thể hiện tình đam mê của mình thông qua https://minhgachoi.net.

Chính sách bảo mật

Bất cứ thông tin nào bạn cung cấp trên website bao gồm tên, địa chỉ email… sẽ không được công bố hoặc nếu công bố thì đã có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không lưu giữ, không sử dụng bất cứ thông tin nào. Do vậy, hãy thận trọng khi comment và sử dụng những lời nói ôn hòa, xây dựng trên website của tôi.

Trên trang web có thể có cookies lưu lại nhằm giúp các bạn tải nhanh hơn khi quay lại website của chúng tôi mà thôi.

Những chính sách bảo mật này được update và sử đổi thường xuyên nhằm đảm bảo đúng quy định hiện hành!